RM53.00
PROJEK MAKMAL SOSIAL BERASASKAN MODEL HIJRAH AL-RASUL
Price RM53.00
Product SKU ISBN 978-967-0021-17-1
Size (L x W x H) 22 cm x 14 cm x 1 cm
Availability 237
Quantity
Description

Projek ini sangat unik kerana bersifat serampang dua mata iaitu memberi ruang dan medan kepada ahli akademik Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan (FBI) untuk mengaplikasi semua ilmu dan kemahiran yang ada kepada komuniti dan pada masa yang sama mengkaji komuniti itu secara teliti dan berterusan dalam tempoh masa yang panjang. Melalui projek ini, ahli akademik bergabung tenaga dan kepakaran untuk membantu komuniti dan sekali gus menggalakkan budaya kesarjanaan yang berteraskan penyelidikan dalam kalangan ahli akademik. Pada masa yang sama, projek ini juga menggalakkan budaya ilmu dan proses pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan komuniti.