30
KEUSAHAWANAN ISLAM - RASULULLAH SAW DAN SAHABAT SEBAGAI IKON USAHAWAN BERJAYA
RM24.50 RM35.00
KEUSAHAWANAN ISLAM - RASULULLAH SAW DAN SAHABAT SEBAGAI IKON USAHAWAN BERJAYA
End In :
Price RM24.50 RM35.00
Product SKU ISBN-978-967-0955-31-5
Availability 170
Quantity
Description

Buku ini menfokuskan kepasa aspek keusahawanan menurut perspektif Islam dengan disusun dalam tiga bab. Bab pertama membincangkan tentang pengertian dan perkara-perkara yang penting berkaitan keusahawanan Islam. Selain itu, bab dua menjelaskan tentang kepentingan dan kegiatan keusahawanan Islam berdasarkan praktis Rasulullah SAW dan sahabat yang patut diketahui dan diikuti usahawan Muslim masa kini. Manakala bab tiga pula menyenaraikan beberapa ayat Al-Quran dan hadith Rasulullah SAWberkaitan aspek keusahawanan sebagai rujukan kepada pembaca.