RM32.00
PERPADUAN ETNIK DI MALAYSIA (New edition)
Price RM32.00
Product SKU ISBN 978-967-2912-60-6
Size (L x W x H) 23 cm x 15 cm x 1 cm
Availability 1693
Quantity
Description

Perpaduan negara adalah satu impian yang diusahakan secara berterusan, berstruktur dan berstrategi yang mesti diusahakan bersama setiap lapisan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik, agama dan budaya. Segala ilmu yang dikongsi dalam buku ini merupakan pengajian berkaitan perpaduan. Pembelajaran ilmu perpaduan menjadi satu usaha kerajaan menanamkan semangat cintakan negara kepada semua masyarakat khususnya warga belia di IPT dalam membina semangat kesepaduan nasional. Dengan penguasaan ilmu perpaduan dan kecaknaan terhadap isu semasa negara, langkah lebih jauh dengan usaha yang padu mesti diambil oleh generasi pelapis negara untuk menjamin masa hadapan yang lebih cemerlang.