RM38.00
TAMADUN DAN PERADABAN DI MALAYSIA
Price RM38.00
Product SKU ISBN 978-967-2912-69-9
Size (L x W x H) 15 cm x 2 cm x 20 cm
Availability 231
Quantity
Description

Peradaban Malaysia beracuankan tamadun Melayu, Islam, Cina, India dan kontemporari, dibangunkan daripada daya minda dan jati diri manusia. Perlumbaan intelektual kini mengalami kemajuan yang pantas hasil persaingan bangsanya dalam menggalakkan ‘pertarungan’ yang positif sehingga sifat dinamiknya memacu laju. Ketahanan peradabannya bergantung kepada kemajuan kebendaan dan kerohanian seperti keutuhan politik, pengagihan ekonomi yang adil, patriotisme, akhlak dan keagamaan yang betul. Justeru faktor kemanusiaan sangatlah penting, modal insan adalah pelaburan terbaik untuk membangunkan Malaysia.