RM35.00
FALSAFAH ILMU PERSPEKTIF BERSEPADU
Price RM35.00
Product SKU ISBN 978-967-2912-66-8
Size (L x W x H) 17 cm x 1.5 cm x 24 cm
Availability 711
Quantity
Description

Buku ini membicarakan tentang makna dan konsep ilmu, perbahasan tema-tema besar mengenainya serta implikasinya kepada kehidupan. Pembaca akan dipupuk untuk mencari kebenaran, menghargai kehidupan, menyedari keluasan ilmu dan keterbatasan diri serta kepentingan membina budaya ilmu di dalam diri dan masyarakat. Buku ini mengandungi 15 bab yang terbahagi kepada empat tema utama. Tema pertama adalah pengenalan kepada falsafah ilmu yang membincangkan konsep-konsep asas dalam dunia perbahasan falsafah dan perjalanannya di sepanjang sejarah pemikiran manusia. Tema kedua membincangkan tiga komponen utama dalam falsafah ilmu iaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu yang setiap satunya mempunyai peranan dan skop yang tersendiri, saling berkaitan serta melengkapi antara satu sama lain. Tema ketiga pula adalah cabaran dalam dunia keilmuan di pelbagai peringkat dan sektor kehidupan serta cadangan penyelesaian beserta pengkaedahannya. Manakala tema keempat atau terakhir memberi fokus kepada aspek pembudayaan ilmu sebagai matlamat dan destinasi terakhir yang ingin dicapai. Ini kerana semua bangsa dan tamadun yang hebat memiliki tradisi budaya ilmu sebagai pra-syarat pembangunan negara dan kemajuan bangsa. Penulisan akhirnya merumuskan bahawa sesuatu bangsa atau negara tidak akan berkembang maju sehinggalah mereka memiliki tradisi ilmu dan epistemologi di dalam kerangka atau acuannya yang tersendiri.