RM36.00
ASAS PENYELIDIKAN KUANTITATIF
Price RM36.00
Product SKU ISBN 978-967-2912-18-7
Availability 386
Quantity
Description
Buku ini mengandungi maklumat yang dikemukakan penulis berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan kepakaran mereka dalam bidang penyelidikan dan pengurusan perniagaan. Selain itu, buku ini turut mengandungi beberapa maklumat yang diperolehi daripada pihak-pihak lain yang dinyatakan sumber asalnya melalui sitasi dan rujukan. Usaha yang sewajarnya telah dibuat oleh penulis dalam memastikan data dan maklumat kandungan buku ini adalah tepat dan boleh dipercayai