RM38.00
INDUSTRI RUMPAI LAUT DI MALAYSIA
Price RM38.00
Product SKU ISBN 978-967-2229-15-5
Size (L x W x H) 15 cm x 2 cm x 23 cm
Availability 206
Quantity
Description

Penanaman rumpai laut di Malaysia seringkali dianggap sebagai aktiviti ekonomi yang kebanyakannya diusahakan oleh komuniti berpendapatan rendah. Amalan penanaman rumpai laut secara tradisional menggunakan bahan tidak mesra alam menyumbang kepda pencemaran alam sekitar. Buku ini bertujuan mengubah persepsi masyarakat terhadap industri ini selain memaparkan kaedah yang moden dan mesra alam. Di samping itu, penerbitan buku ini turut membincangkan status terkini industri rumpai laut di Malaysia khususnya di Sabah.