RM17.00
AL-MUNAWWAR FI AL-LUGHATT AL-'ARABIYATTI AL-ITTISALIYYATI 2 (TEKS)
Price RM17.00
Product SKU ISBN 978-967-0955-46-9
Size (L x W x H) 18.9 cm x 1 cm x 23.8 cm
Availability
Description

Buku ini disusun mengikut kesesuaian tahap para pelajar khusus bahasa Arab sebagai bahasa ketiga di Universiti Malaysia Kelantan yang mana mempunyai dua iaitu Tahap 1 dan 2. Keistimewaan buku ini adalah ia dilengkapi dengan sistem transliterasi untuk memudahkan kefahaman para pelajar bukan muslim yang turut mendaftar kursus ini. Di samping itu, kaedah dan pendekatan yang ditampilkan di dalam buku ini adalah mengutamakan pelajar-pelajar kepada bahasa Arab secara lebih mudah dan menarik.