RM32.00
MEMPERKASAKAN KOMUNITI MANDIRI - PENDEKATAN KEUSAHAWANAN SOSIAL
Price RM32.00
Product SKU ISBN 978-967-0955-35-3
Size (L x W x H) 16 cm x 2 cm x 24 cm
Availability 146
Quantity
Description

Buku ini merupakan satu projek penyelidikan yang dijalankan dengan mengambil kira dimensi keusahawanan sosial projek pembangunan komuniti.