RM35.00
ASAS PEMBANGUNAN PRODUK APLIKASI MULTIMEDIA - SIRI SIBERLOGI & DIGITAL KREATIF
Price RM35.00
Product SKU ISBN 978-967-5782-93-0
Size (L x W x H) 15 cm x 2 cm x 22 cm
Availability 2
Quantity
Description

Buku ini ditulis dengan tujuan memberi panduan asas kepada pelajar-pelajar sama ada di peringkat sekolah menengah atas, politeknik, institusi pengurusan dan institusi pengajian tinggi dalam mengurus dan mentadbir pembangunan produk aplikasi multimedia, Adalah diharapkan buku yang disediakan ini dapat membantu seorang pereka atau pembangun produk aplikasi multimedia supaya yang terbaik serta berupaya untuk memberia panduan asas kepada semua para pelajar di semua peringkat dalam bidang multimedia memahami konsep asas pembangunan produk aplikasi multimedia dengan lebih mudah dan efisyen.