RM45.00
SIBERNETIKA RASA
Price RM45.00
Product SKU ISBN 978-967-5782-84-8
Size (L x W x H) 25 cm x 2 cm x 25 cm
Availability
Description

Sibernetika rasa keluarga dalam rumah Siberlogi dan Teknologi Kreatif oleh kerana ia adalah sebuah entitas yang mengesan komunikasi harmoni melalui konsep-konsep elaborasi, interaksi, estetika dan aristik, antara manusia dengan aparatusnya di dalam ranah budaya komputer (Cyber Culture). Atas dasar tersebut buku ini mempamerkan karya-karya siswazah saat ini mengangkat tema Sibernetika Rasa yang dapat memberikan gambaran hasil dari kerja mereka melalui proses pengolahan rasa dalam budaya siber (Cyber).