RM45.00
MANIFESTATION OF MALAYSIA ORACLE NETWORK ON CREATIVE SUSTAINABLE TECHNOLOGY AND FUTURES DESIGN (MONSUN II)
Price RM45.00
Product SKU ISBN: 978-967-5782-92-3
Size (L x W x H) 25 cm x 2 cm x 25 cm
Availability
Description

Buku ini mengumpulkan kesemua aktiviti-aktiviti yang bersifat akademik dan keusahawanan yang berlangsung di FTKW (Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan) sebagai sebuah Universiti Keusahawanan di Malaysia. Kepelbagaian warna bidang dari rekabentuk industri, tekstil dan fesyen, komunikasi dan visual, artistik dan warisan, animasi dan siberlogi dalam kalangan ahli akademik FTKW ini telah mencorakkan semua aktiviti yang cukup berwarna-warni ini.