RM34.00
SINERGISME PEMIKIRAN ISLAM KRITIS KREATIF
Price RM34.00
Product SKU ISBN 978-967-5782-53-4
Size (L x W x H) 15 cm x 2 cm x 15 cm
Availability 83
Quantity
Description

Buku ini ialah suatu usaha untuk memberi solusi alternatif kepada siri pertanyaan yang panjang dalam kalangan pelajar IPT mengenai konsep pemikiran kritis dan kreatif menurut kerangka pandangan sarwa Islam. Secara kesuluruhan, penulisan ini mengandungi 9 bab yang boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu membincangkan konsep-konsep asas dalam dunia pemikiran, memberi penumpuan khusus kepada pemikiran Islam kritis dan kreatif serta aspek-aspek penting yang berkaitan dengannya dan bahagian terakhir menyentuh realiti umat Islam dari dahulu hingga sekarang yang menyebabkan berlakunya pelbagai aliran pemikiran berserta impaknya