RM35.00
MONOGRAF - PEMBELAJARAN BERASASKAN USAHAWAN MELALUI PEMBANGUNAN KOMIK DIGITAL
Price RM35.00
Product SKU ISBN 978-967-5782-68-8
Availability
Description

Monograf ini ditulis bagi mendokumentasikan aktiviti pembelajaran berdasarkan usahawan yang diterapkan dalam proses pembelajran bagi kursus CVT2122 Reka Bentuk Digital. Monograf ini menerangkan secara terperinci bagaimana proses-proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh FTKW telah berjaya menerapkan ciri-ciri usahawan unggul dalam diri pelajar melalui sokongan pembelajaran berasaskan projek. Monograf ini juga akan menerangkan tentang projek pembangunan komik digital yang akhirnya menjadi produk utama kepada syarikat yang ditubuhkan oleh syarikat pelajar.