RM35.00
REVIEW ON WEED RESEARCH WITH SPECIAL REFERENCE TO BANGLADESH AND MALAYSIA
Price RM35.00
Product SKU ISBN 978-967-5782-24-11
Availability
Description

Buku ini menghimpunkan kajian-kajian yang telah dijalankan terhadap kehidupan rumpai yang menyebabkan kehilangan hasil ekonomi ynag besar terutama di Malaysia dan Bangladesh. Dua negara ini merupakan negara tropika yang beriklim lembab amat sesuai untuk pertumbuhan kehidupan rumpai. Oleh itu, pendekatan telah diambil untuk mengkaji kehidupan rumpai termasuklah pengawalan yang perlu diambil