RM36.00
RUMINANT INDUSTRY
Price RM36.00
Product SKU ISBN 978-967-5782-17-6
Availability
Description

Buku ini berkisarkan pengenalan penternakan haiwan bagi memenuhi kehendak dan keperluan pelajar di Malaysia. Oleh itu, perspektif dari Malaysia turut dimuatkan untuk menambah pemahaman pembaca