RM30.00
PEMERKASAAN PEMBELAJARAN SEJARAH BERPANDUKAN MODUL CAKNA
Price RM30.00
Product SKU ISBN 978-967-0021-26-3
Size (L x W x H) 15 cm x 22 cm x 1 cm
Availability 303
Quantity
Description
Berilmu pengetahuan sejarah dan peradaban semestinya ciri utama personaliti warga penduduk yang baik. Kepelbagaian kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam Pendidikan Sejarah mampu menarik minat pelajar terhadap mata pelajaran Sejarah. Menyedari hakikat ini, penulis bertanggungjawab menyediakan buku yang berjudul Pemerkasaan Pembelajaran Sejarah Berpandukan Modul CAKNA ini. Intipati penulisan adalah berkisar tentang Pendidikan Sejarah terutamanya kaedah lawatan ke muzium dan tempat bersejarah dengan menggunakan Modul CAKNA. Modul CAKNA dibina berpandukan fasa-fasa pembangunan seperti yang dikehendaki oleh Model ADDIE. Pembangunan Modul CAKNA ini berlandaskan kepada reka bentuk yang mengaplikasikan model inkuiri dan Kemahiran Pemikiran Sejarah. Buku mesti baca ini amat sesuai untuk semua penuntut IPT, pendidik dan penyelidik, selain sebagai bacaan umum bagi menambahkan ilmu pengetahuan.