RM20.00
MODUL FALSAFAH DAN ISU SEMASA
Price RM20.00
Product SKU ISBN 978-967-2912-06-4
Size (L x W x H) 17 cm x 2 cm x 24 cm
Availability 415
Quantity
Description

Modul ini  dibangunkan dengn tujuan untuk mempersiapkan  generasi baharu agar berupaya berfikir secara kritikal dan rasional dalam menanggapi pelbagai cabaran pemikiran yang berkait dengan  isu dan  ideologi  semasa.  Antara cabaran besar tersebut ialah mempertahan dan  mengekalkan  jatidiri  dalam  menghadapi gerakan ideologi relativisme  pascamoden  global yang menisbikan segala bentuk hakikat dan kebenaran dalam kehidupan. Berdasarkan latar tersebut, modul  ini membincangkan  mengenai epistemologi, metafizik, psikologi dan sosiologi, logik dan metodologi yang bersambungan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Rukun Negara. Secara keseluruhan, modul ini dibahagikan  kepada  tiga bahagian utama iaitu kontekstualisasi  falsafah,  analisis  falsafah  dan  aplikasi  falsafah  bagi  mendepani isu dan ideologi semasa. Adalah diharapkan semoga modul ini dapat  membimbing  pelajar  untuk  memahami  kursus Falsafah dan Isu Semasa dengan lebih baik dan  mencapai objektif yang telah ditetapkan.