RM36.00
ASAS KEUSAHAWANAN - PERUSAHAAN MIKRO, KECIL DAN SEDERHANA
Price RM36.00
Product SKU ISBN 978-967-2229-26-1
Size (L x W x H) 15.3 cm x 2 cm x 23.4 cm
Availability 222
Quantity
Description

Semua aspek penting dalam asas keusahawanan dan pengurusan perniagaan dibahagikan kepada 13 bab dalam buku ini. Peranan usahawan di Malaysia sangat besar dalam membantu perkembangan dan kemajuan ekonomi Malaysia. Sejajar dengan peranan yang dimainkan oleh usahawan, "Asas Keusahawanan - Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana" dapat memberi panduan dan kemahiran kepasa mahasiswa yang ingin menceburi bidang keusahawanan. Buku ini sesuai digunakan oleh para usahawan, peniaga dan pemilik perusahaan kecil dan sederhana (PKS).