RM22.00
AQUACULTURE INDUSTRY
Price RM22.00
Product SKU ISBN 978-983-5782-02-2
Availability 203
Quantity
Description

Buku ini memuatkan prinsip-prinsip asas amalan akuakultur dari segi praktikal khusus kepada mereka yang sedang mendalami industri akuakultur dan yang akan menerajui industri ini pada masa hadapan. Undang-undang dan peraturan yang diamalkan di Malaysia serta isu-isu semasa turut diketengahkan di dalam buku ini bagi memudahan pengguna memahami dengan lebih mendalam mengenai industri akuakultur ini.